สถานที่จัดงาน

ห้อง PLAY ROOM ชั้น 4

โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ

110 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 082 125 9071

GPS : 1.37382776, 100.5461415

GOOGLE MAP : HTTPS://G.PAGE/ORIENTALRESIDENCEBKK?SHARE